En del av vägen.

Gatunamnsskyltar utgör ett tillbehör till gatan och ingår i anläggningen för vilken väghållaren är ansvarig. 
Översyn och byte genomföres årligen efter besiktning.