Vårt gröna golv.

Föreningens ambition är att alla grönområden skall skötas så att de utgör ett trevligt inslag i vår omgivning. 

Skötseln skall bidra till att de kan nyttjas för sitt ändamål och att förhindra att de blir upplagsplatser för skräp och ris.
Slyborttagning sker när slyet blir för tätt eller
skymmer sikten. 

Gräsklippning sker på ca 26000 m² och slåtter på ca 12000 m².
Gallring av träd sker när behov föreligger.