En vanlig form av skadegörelse.

Vägföreningen har som så många andra problem med klotter. 
Klotter är skadegörelse som kostar tid och pengar.
Det förekommer allt för mycket och äventyrar trafiksäkerheten.
Klottersanering av väg och gatuskyltar sker vid behov under hela året.