När startar vi.

Vi gör första insatsen när snödjupet är fem centimeter.
Vi prioriterar gator med hög trafik och branta backar.
Dessa plogas och sandas enligt ett speciellt backprogram.
Bostadsgator, mindre trafikerade gator och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga.
Halkbekämpning utförs efter slutförd plogning.
Vid plogning öppnas inte snösträngen framför fastigheter.

Borttransport av snö utförs när det är påkallat av framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl och när det inte finns plats för mer snö.