Vårstädning.

Sopning av våra gator och gångbanor startas så snart snö och is tinat bort. 
Målsättningen är att detta skall vara klart så snart som möjligt på våren.