Vinterjour.

Från november till april har vägföreningens kontrakterade entreprenörer för vinterväghållning.
Det innebär att dessa är tillgängliga såväl vardag som helgdag dygnet runt. 
Vid akuta problem hänvisas till kontaktpersoner under rubriken "Kontakt"