Vinterjour.

Från november till april har vägföreningens kontrakterade entreprenörer jour. 
Det innebär att dessa är tillgängliga såväl vardag som helgdag dygnet runt. 
Jourtelefon 0730-746524