Dina kontakter.

Nol-Alafors Vägförening
449 80 Alafors
Bankgiro: 5471-0777
Organisationsnummer: 717904-5229
Ordförande: Hans Hellman Telefon: 0303-74 09 08
Sekreterare: Göran Svensson Telefon: 0303-74 12 62 eller 0762-90 39 15
Vinterväghållning 0730-746524