Våra grundlagar.

En samfällighetsförening styrs av några viktiga lagar. 
Dessa är:
Anläggningslagen
Stadgar
Lagen om förvaltning av samfälligheter