Vi kontrollerar.

Revisorer:                             Magnus Aili

                                             Bertil Andreasson

Revisorsuppleanter:             vakant

                                             Irene Hellekant

Valberedning:                           Catharina Eliasson (Sammankallande)

                                        Hans Hellman (Adjungerande)