Vi förvaltar din väg.

Ordförande:                Hans Hellman
Vice Ordf:                   Conny Henrixon 
Sekreterare:               Göran Svensson 
Kassör:                        Thor Eliasson 
Ledamot:                     Jim Johansson
Suppleanter:               Henrik Rydstedt                                                                                 Jens-Peter Larsen                                                                                Tommy Lindberg