Vi förvaltar din väg.

Ordförande:                Hans Hellman
Vice Ordförande:        Conny Henrixon 
Sekreterare:                Göran Svensson 
Kassör:                        Thor Eliasson 
Ledamot:                     Vakant
Suppleanter:               Jim Johansson                                                                                  Henrik Rydstedt                                                                                 Bo Rönngård