Pågående projekt

Grävning i gator och installation av optokabel sker till många fastigheter.
Ett mycket omfattande arbetet för att omvandla vägarna från enskildt huvudmannaskap till kommunalt pågår.