Avgift för byggtrafik.

Orsaken till slitageavgiften är de skador (utmattning) som tung trafik med lastbilar och schaktmaskiner orsakar på vägbeläggningen. 
Skadorna startar som sprickor i underkant av beläggningen och når så småningom beläggningsytan som längsgående sprickor.
Vid mycket stora axeltryck eller stillastående tunga fordon kan belastningen krossa beläggningsskiktet.
För analys av påverkan från olika fordonsslag har föreningen använt Trafikverkets riktlinjer om att en lastbil med 10 tons axeltryck påverkar vägbeläggningen 10 000 ggr mer än en personbil som har ca 1 tons axeltryck.
Enligt beslut på Vägföreningens årsmöte 2014-03-10 kommer föreningen att ta ut följande ersättning för varje projekt i form av ny-, om - eller tillbyggnad liksom vid större mark- eller anläggningsarbete.
Grundavgift: Byggnation/Rivning/Schaktning 6000: - och lägenhet 3000: -
Vid Byggnation/Rivning/Schaktning för byggnation av lägenheter och hus i gruppbebyggelse, industrifastighet, eller annan typ av fastighet, fastställs ersättningen av styrelsen med hänsyn till dess omfattning.
Ovanstående friskriver inte fastighetsägaren att, vid händelse av mer omfattande skador på vägen, även ersätta ytterligare återställningskostnader.