Avgift vid tunga transporter.

I sådana fall där grundavgiften för slitagavgift inte kan anses vara tillämpningsbart framförallt vid timmer eller tunga transporter görs en särskild bedömning av föreningens styrelse och fastställs med hänsyn till dess omfattning. 
Grundpris med tillägg för transporterat antal m3 enligt mätningssedel vid timmertransport.

Grundpris med tillägg för transporterat antal m3 enligt beräknad mängd vid anläggningstransport. 
Ovanstående friskriver inte fastighetsägaren att, vid händelse av mer omfattande skador på vägen, även ersätta ytterligare återställningskostnader.