Sopning för upptagning av sand och isgrus har påbörjats på våra vägar och gator. Vägar vid skolor samt gång-och cykelbanor prioriteras. Vi vädjar till medtrafikanter att ta hänsyn och hjälpa till för att underlätta arbetet.
Arbetet kommer att ta flera veckor innan hela vägområdet är behandlat.

Styrelsen

Nu har vi haft vårt Årsmöte (tisdagen 22/3). Tyvärr blev inte mötet så välbesökt som vi önskat men de ärenden
och punkter som var på agendan behandlades planenligt. Protokoll kommer att publiceras så snart detta är justerat och godkänt.
Styrelsen ser fram emot en givande och intressant säsong under 2022.

Styrelsen

Vägföreningen planerar att hålla ordinarie Årsmöte för 2022 tisdagen den 22 mars kl.18.                 Vi ses i Medborgarhuset Ledet Alafors.

Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 15 mars, men vi tar gärna emot sådana redan nu.
Kontakta Ordföranden, Hans Hellman, om du har något som önskas bli behandlat.

Inbjudan och Kallelse till Årsmötet samt bilagor med sedvanliga dokument såsom Dagordning och övriga möteshandlingar finns på Hemsidan genom att klicka på "Årmöteshandlingar 2022".

Styrelsen hälsar alla medlemmar
och berörda Välkomna !Hej, Lindängsvägen i Alafors kommer stängas den 16 februari för genomfart från Bergsstigen till Gamla Alingsåsvägen.

Detta kommer starta den 16 februari och kommer pågå fram till den 13 april med förhoppning att det går fortare.

Det kommer finnas hänvisningspilar så att man får köra via Ledetvägen, Häljeredsvägen, Alingsåsvägen för att komma till rätt adressnummer på Lindängsvägen.

Gående kommer att kunna passera under hela tiden.

Vid frågor kring avstängningen kontakta Tobbe Engström på Gata-Park 0303-703 499                 Vid frågor kring arbetet kontakta Kennie Henriksson på 0303-703 588