Årsmötet för Nol-Alafors Vägförening 2024 hölls planenligt tisdagen den 12 mars.
Till detta möte kom förvisso fler medlemmar än föregående år men vi välkomnar i framtiden ännu fler deltagare till våra Årsmöten.
På Agendan stod sedvanliga Årsmötespunkter men också annan information.
Bifogat finns protokoll med bilagor att ses genom att klicka på länken "Protokoll från Årsmötet 2024".
Styrelsen ser fram emot ett givande och intressant samarbete med er under den kommande säsongen 2024.

Styrelsen

Vägföreningen planerar att hålla ordinarie Årsmöte för 2024 tisdagen den 12 mars kl.18.
Vi ses i Medborgarhuset Ledet Alafors.

Motioner som önskas bli behandlade på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 4 mars, men vi tar gärna emot sådana redan nu.
Kontakta Ordförande Hans Hellman, om du har något som skall behandlas på Årsmötet.

Inbjudan och Kallelse till Årsmötet samt bilagor med sedvanliga dokument såsom Dagordning och övriga Möteshandlingar finns på Hemsidan genom att klicka på "Årsmöteshandlingar 2024".

Styrelsen hälsar alla medlemmar och övriga berörda Välkomna !

Stenvalvsbron Alafors

Stenvalvsbron Alafors
Nol-Alafors Vägförening undersöker historiken kring "Stenvalvsbron" i Alafors längs "gamla" Alingsåsvägen över Sköldsån.
Vi vill gärna komma i kontakt med personer som kan berätta och ge uppgifter om brons historik.
Finns det någon som har bilder eller foton från tidigare år ?

Vi tror att bron byggdes 1915, vilket betyder att vi nu har en brokonstruktion som är nära 110 år.

Officiella uppgifter:
Bro, Ale, Alafors, Alingsåsvägen, 1 valv, Hälltorpsån, 1915, Längd 33m, Bredd 7m, Höjd 5m, Brospann ca. 10m, koordinat läge 57 55 24,97 samt 12 04 54, 08.

Bron tjänade fram till 1970-talet som trafikled, väg 1968 och genomfartsväg i Alafors och överfart österut mot Starrkärr och vidare till Alingsås.
Den nuvarande trafikleden som nu är i bruk benämns "Nya Alingsåsvägen".

Områdena i anslutning till Sköldsån, Hälltorpssjön, Furulundsområdet m.fl. platser redovisas som särskilt betydelsefulla för bl.a. när-rekreaktion och de har stor betydelse för skola, friluftsliv, naturvård för artbevarande och i vissa fall kulturminnesvård.

Har du eller vet någon som har fotografier eller uppgifter om viktiga händelser kring eller om bron, kontakta Ordf. Hans Hellman på telefon 0706-30 25 30 eller Sekr. Göran Svensson på telefon 0762-90 39 15, alternativt via e-post :  alaforsarna@gmail.com

Vi tackar på förhand för ditt intresse

Styrelsen Nol-Alafors Vägförening

Vi har nu haft vårt Årsmöte 2023. Tyvärr var inte mötet så välbesökt som Styrelsen önskat men de ärenden och punkter som var på agendan behandlades planenligt. Protokoll med Bilagor ser ni genom att klicka på "Protokoll från Årsmötet 2023".
Styrelsen ser fram emot ett givande och intressant samarbete med er under den kommande säsongen 2023.

Styrelsen

Vägföreningen planerar att hålla ordinarie Årsmöte för 2023 tisdagen den 21 mars kl.18.
Vi ses i Medborgarhuset Ledet Alafors.

Motioner som önskas bli behandlade på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 13 mars, men vi tar gärna emot sådana redan nu.
Kontakta Ordförande Hans Hellman, om du har något som skall behandlas på Årsmötet.

Inbjudan och Kallelse till Årsmötet samt bilagor med sedvanliga dokument såsom Dagordning och övriga Möteshandlingar finns på Hemsidan genom att klicka på "Årsmöteshandlingar 2023".

Styrelsen hälsar alla medlemmar och övriga berörda Välkomna !