Våra vägar.

Kartan visar vilka vägar som ingår i vägföreningen samt vilka väglängder vi har.
Ale kommun redovisar på sin karta våra vägar, men kommunens karta är ofullständig.
 
Vägområdets bredd är i de flesta fall ca 2 meter på varje sida om vägen.
Detta innebär till och med dikesslänt eller i många fall fram till din fastighetsgräns.
För att kunna se kartan behöver du installerar Google Earth på din dator.
Vill du installera Google Earth?
Nol-Alafors Vägförenings vägkarta och väglängder.