Årsmöte 2024 tisdagen 12 mars kl.18

Vägföreningen planerar att hålla ordinarie Årsmöte för 2024 tisdagen den 12 mars kl.18.
Vi ses i Medborgarhuset Ledet Alafors.

Motioner som önskas bli behandlade på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 4 mars, men vi tar gärna emot sådana redan nu.
Kontakta Ordförande Hans Hellman, om du har något som skall behandlas på Årsmötet.

Inbjudan och Kallelse till Årsmötet samt bilagor med sedvanliga dokument såsom Dagordning och övriga Möteshandlingar finns på Hemsidan genom att klicka på "Årsmöteshandlingar 2024".

Styrelsen hälsar alla medlemmar och övriga berörda Välkomna !