Protokoll Årsmöte 2022

Vi har nu haft vårt Årsmöte 2022. Tyvärr var inte mötet så välbesökt som Styrelsen önskat men de ärenden och punkter som var på agendan behandlades planenligt. Protokoll med Bilagor ser ni genom att klicka på "Protokoll från Årsmötet 2022"
Styrelsen ser fram emot ett givande och intressant samarbete med er under den kommande säsongen 2022.

Styrelsen

https://nol-alaforsvagforening.se/dokument