PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2024

Årsmötet för Nol-Alafors Vägförening 2024 hölls planenligt tisdagen den 12 mars.
Till detta möte kom förvisso fler medlemmar än föregående år men vi välkomnar i framtiden ännu fler deltagare till våra Årsmöten.
På Agendan stod sedvanliga Årsmötespunkter men också annan information.
Bifogat finns protokoll med bilagor att ses genom att klicka på länken "Protokoll från Årsmötet 2024".
Styrelsen ser fram emot ett givande och intressant samarbete med er under den kommande säsongen 2024.

Styrelsen