Stenvalvsbron Alafors

Stenvalvsbron Alafors
Nol-Alafors Vägförening undersöker historiken kring "Stenvalvsbron" i Alafors längs "gamla" Alingsåsvägen över Sköldsån.
Vi vill gärna komma i kontakt med personer som kan berätta och ge uppgifter om brons historik.
Finns det någon som har bilder eller foton från tidigare år ?

Vi tror att bron byggdes 1915, vilket betyder att vi nu har en brokonstruktion som är nära 110 år.

Officiella uppgifter:
Bro, Ale, Alafors, Alingsåsvägen, 1 valv, Hälltorpsån, 1915, Längd 33m, Bredd 7m, Höjd 5m, Brospann ca. 10m, koordinat läge 57 55 24,97 samt 12 04 54, 08.

Bron tjänade fram till 1970-talet som trafikled, väg 1968 och genomfartsväg i Alafors och överfart österut mot Starrkärr och vidare till Alingsås.
Den nuvarande trafikleden som nu är i bruk benämns "Nya Alingsåsvägen".

Områdena i anslutning till Sköldsån, Hälltorpssjön, Furulundsområdet m.fl. platser redovisas som särskilt betydelsefulla för bl.a. när-rekreaktion och de har stor betydelse för skola, friluftsliv, naturvård för artbevarande och i vissa fall kulturminnesvård.

Har du eller vet någon som har fotografier eller uppgifter om viktiga händelser kring eller om bron, kontakta Ordf. Hans Hellman på telefon 0706-30 25 30 eller Sekr. Göran Svensson på telefon 0762-90 39 15, alternativt via e-post :  alaforsarna@gmail.com

Vi tackar på förhand för ditt intresse

Styrelsen Nol-Alafors Vägförening