Tänk till före!

Det är av största vikt att du som fastighetsägare inte parkerar fordon så att snöröjningen försvåras, eller att den uteblir. 

Det är förbjudet att parkera fordon, husvagnar eller släpvagnar på allmän plats som är avsett för tillfälligt snöupplag.

Det kan medför att ägaren till det fordon som hindrar snöröjning kommer att debiteras den extrakostnad som det innebär att kalla ut snöröjningen igen. 
Området mellan gatan och tomtgränsen är avsett för snöupplag. 
Brevlådor och sopkärl ska vara placerade innanför tomtgränsen.

Behåll din snö!

Snö som du skottar ner från tak, trappor måste du ta hand om och forsla bort. 
Snö och is som faller från tak ner på gångbana är fastighetsägaren skyldig att ta bort.
Snö får inte forslas ut på gångbanan eller vägen.
När den skottas ut på gångbanan packas den snabbt ihop och pucklar bildas.

Dessa innebär större halkrisker och är dessutom svåra att senare få bukt med. 
Tänk också på att din snö som du skottar ut på vägen hamnar i grannens infart.
Bli inte dina grannars samtalsämne.