Underhåll på din väg.

För att genomföra barmarksunderhåll och vinterväghållningen samt att upprätthålla trafiksäkerheten, har vägföreningen kontrakterade entreprenörer. 
Dessa har ett varierat utbud av maskiner, såsom sopmaskiner, slaghack, traktorer med plog, lastbilar med plog och sandningsbilar.

För reparationsarbete och asfaltering använder vi oss av större entreprenörer inom branschen.