Skyltar på våra vägar.

De flesta vägmärken såsom hastighetsskyltar mm beslutas av Ale kommun och regleras av lokal trafikförordning. 
Endast godkända vägmärken får monteras, och detta endast av väghållaren.

För skyltning på allmän platsmark krävs skriftligt tillstånd.
Demontering av skyltar som hindrar våghållaren att utföra sitt uppdrag faktureras ägaren till skylten.