Installation av optokabel

Ett omfattande arbete pågår inom kommunen för att installera optokabel till fastighetsägare.

Det är ett avtal mellan Ale kommun och IP-Only samt berörda fastighetsägare.
Vägföreningens styrelse sköter inte någon kommunikation mellan fastighetsägare och IP-Only.
Styrelsen har inte någon information eller svar på frågor som berör installatonen till din fastighet.
Du måste själv vända dig till din leverantör som du skrivit avtal med.

Grävning för optokabel

Som i alla andra fall när det gäller grävning i våra gator så fodras det tillstånd innan arbetet får påbörjas.
Tillstånden är inte generella utan varje gata måste specificeras.
Vägföreningen har skrivit ett avtal med IP-Only som beskriver hur installationen skall vara utförd på våra vägar.

Att entreprenörer inte får gräva utan skriftligt tillstånd från Ale Kommun.
Det innebär även långsiktiga garantier för framtida kostnader för skador på våra vägar.
IP-Only betalar alla kostnader för återställning efter installationen.
Avtalet är omfattande och skrivet för att du som delägare i vägföreningen inte skall behöva betala för skador i framtiden.
Nol: arbetet pågår och beräknas vara klart vecka 20
Alafors: startar vecka 9 och avslutas vecka 15
Tiderna är preliminära.

Entreprenörskontakt fiberinstallation: Jenny Molin 0733-375414 e-post: jenny.molin@netel.se