Det planerade Årsmötet Tisdagen den 24/3, 2020 kl. 19 ställs in tills vidare.
Ny tidpunkt kommer att meddelas senare.

Med anledning av rådande situation med Coronavirus, har styrelsen för Nol-Alafors Vägförening beslutat att vi senarelägger Årsmötet tills vi får en mer normal situation av hälsoläget.

Detta gör vi för att bidra till en minskad risk för smittspridning.

Vi hoppas alla medlemmar har förståelse för denna åtgärd och ber er besöka vår Hemsida för vidare information.


                        Styrelsen

Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte för 2020 tisdagen den 24 mars med start kl.19 i Medborgarhuset Ledet.
Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda 2 veckor innan mötet, dock senast fredag 15 mars.
Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.
Sedvanliga dokument med Dagorning och övriga möteshandlingar kommer att presenteras på Hemsidan så snart dessa är upprättade.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda Välkomna !

Styrelsen för Nol-Alafors Vägförening önskar alla i vårt område en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi tackar alla för ett bra samarbete under det gångna året och ser fram emot ett bra 2020

Styrelsen

Från och med 4 november kan du hämta grus för halkbekämpning i Brandsbo (Nol) vid Kommunens Anläggning.
Det är endast tillåtet att hämta gruset i mindre kärl, ej på släpkärror.

NCC har nu påbörjat de underhållsarbeten som är planlagda för våra vägar inom ramen för nuvarande periods budget. Jobben är främst inriktade på lagningsarbeten och iordningställande av ytskikt, kantstenar och styrningar för vattenflöde för dränering till brunnar.

Den "Gamla Stenvalvsbron" längs Gamla Alingsåsvägen visar tecken på belastningspåfrestningar som troligen är åldersrelaterade.
En "avsmalning" av trafikbanan på själva stenvalvsbron kommer att upprättas så att belastningen på ytterdelen av vägbanan minskas.