Styrelsen för Nol-Alafors Vägförening önskar alla i vårt område en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi tackar alla för ett bra samarbete under det gångna året och ser fram emot ett bra 2020

Styrelsen

Från och med 4 november kan du hämta grus för halkbekämpning i Brandsbo (Nol) vid Kommunens Anläggning.
Det är endast tillåtet att hämta gruset i mindre kärl, ej på släpkärror.

NCC har nu påbörjat de underhållsarbeten som är planlagda för våra vägar inom ramen för nuvarande periods budget. Jobben är främst inriktade på lagningsarbeten och iordningställande av ytskikt, kantstenar och styrningar för vattenflöde för dränering till brunnar.

Den "Gamla Stenvalvsbron" längs Gamla Alingsåsvägen visar tecken på belastningspåfrestningar som troligen är åldersrelaterade.
En "avsmalning" av trafikbanan på själva stenvalvsbron kommer att upprättas så att belastningen på ytterdelen av vägbanan minskas.

Nol-Alafors Vägförening har hållit sitt ordinarie Årsmöte måndagen den 18 mars 2019. Bifogat finns protokoll och sedvanliga årsmöteshandlingar. Om du har några frågor angående innehållet, kontakta ordförande Hans Hellman.