Vägföreningen planerar att hålla ordinarie Årsmöte för 2022 tisdagen den 22 mars kl.18.                  Vi ses i Medborgarhuset Ledet, om restriktionerna för Covid-19 medger detta.

Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan mötet men vi tar gärna emot sådana redan nu.
Kontakta Ordföranden, Hans Hellman, om du har något som önskas bli behandlat.

Vi återkommer med formell inbjudan och Kallelse till Årsmötet samt bilagor och sedvanliga dokument med Dagordning och övriga möteshandlingar senare på Hemsidan så snart dessa är upprättade.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda Välkomna !

Styrelsen för Nol-Alafors Vägförening vill önska alla våra medlemmar och övriga berörda en God Jul & Gott Nytt År.
Vi hoppas att ni hanterar rådande Pandemi situation med försiktighet och ser fram emot en intressant period med er under det kommande året 2022.

Styrelsen

Från och med början på november kan du hämta grus för halkbekämpning vid Brandsbo i Nol.   Det är endast tillåtet att hämta grus för eget behov i mindre kärl, ej på släpkärror.

Styrelsen

Vägföreningen har hållit sitt Årsmöte för 2021 i Furulundsparken den 23 juni.
Deltagarantalet var minimalt men sedvanliga årsmöteshandlingar presenterades
av Styrelsen och beslutades gälla för kommande säsong.

Protokollet från mötet kan ses via denna länk.

Hälsningar
 Styrelsen

Styrelsen har beslutat att hålla Årsstämma 2021 utomhus i Furulundsparken onsdagen den 23 juni kl.18.00.
Ärenden kommer att behandlas enbart enligt formell dagordning.
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga dels på Tempo i Nol men också här på Hemsidan.
Motioner skall vara Styrelsen tillhanda senast 15 juni 2021, antingen via e-post till adress: alaforsarna@gmail.com eller vanlig Post till adress: Nol-Alafors Vägförening, Lövåsvägen 6, 44950 Alafors.

# För att se Årsmöteshandlingar - klicka på "årsmöteshandlingar" i texten ovan !

Välkomna
Styrelsen